top of page

Дейности

Фондация "Пламен Алексеев Маджуров" е неправителствена организация, която е изключително отдадена на мисията за по-добро психично и физическо здраве в обществото. Организацията работи активно за насърчаване на практики и програми, които подобряват качеството на живот на хората. Това включва разработване на образователни и информационни кампании ( в сферата на психологията, различните психологични практики, здравословното хранене и двигателната култура ), насочени към повишаване на осведомеността за грижата за здравето и стремежът към балансиран начин на живот.

В областта на научните изследвания фондацията подпомага проекти и програми с цел популяризиране на науката в различни аспекти. Тя подкрепя научни институции, учени и изследователи, предоставяйки финансиране и ресурси за провеждане на ключови изследвания и иновации. По този начин спомага за развитието на научната общност и подобряване на нашето разбиране за света около нас.

В сферата на изкуството ние подкрепяме творчески и културни инициативи, които са насочени към развитието му в различни области, предоставяйки възможност на творци и артисти да покажат своя талант и да споделят творбите си с обществото. Част от ангажимента на фондацията към обогатяване на културния живот са: проекти свързани с представянето на местни етнически танци, музика, обичаи и занаяти, както и запазването на вековните български традиции, бит и култура за идните поколения.

Meditation Group

Психично и физическо здраве

Програми и дейности запознаващи хората с балансирания начин на живот и връзката между психическото и физическото здраве.

close-up-woman-hands-using-glucose-meter-finger-check-blood-sugar-level

Диабет и метаболитни заболявания

Финансиране на иновативни проекти, насочени към превенцията и лечение.

Scientist on Tablet

Популяризиране на науката

В подкрепа на талантливи учени, изобретатели и техните научни изследвания.

bulgarianmusic

Изкуство

Спонсориране на творци и артисти в сферата на изкуството, съхранение на традициите и запазване на културното разнообразие

Кандидатсвай с твоята идея!

bottom of page