top of page

Изкуство

За съхранение и разнообразие на културното наследство 

Фондация "Пламен Алексеев Маджуров" подкрепя проекти свързани с изключително важната задача за съхранение на културното наследство и запазване на неговото разнонообразие. Във времена на бързи технологични промени и социални трансформации, запазването на идентичността и богатството на културата е от съществено значение за обществото и предаване на ценности от поколение на поколение. Ние вярваме, че изкуството е мощен инструмент за вдъхновение и обединение и заема специално място в живота на всеки един от нас. Затова сме част от инициативата за развитие на изкуството и подкрепяме творците във всичките му сфери.

Проектите на фондация  "Пламен Алексеев Маджуров" в сфера изкуство са насочени към:

Възможност за изява:

Спонсорираните от фондацията проекти предоставят възможност за изява на артисти (във всички сфери на изкуството - живопис, скулптура, музика, театър, литература и др), които срещат трудности или нямат възможност да популяризират своите творби. Чрез тази дейност, фондацията се надява да помогне за развитието на редици талантливи творци и да насърчи креативността и иновациите в различни области на изкуството.

Запазване на традициите:

Безпорен е факта, колко важно е културното наследство за един народ и запазването на неговата идентичност. Ние сме изключително горди с вековните български традиции, свързани с бита, културата, занаятите, кулинарията и музикалното наследство по нашите земи и сме сигурни, че обществото ни също е. Всяка област, всеки регион и дори всяко селце притежава уникални и неповторими обичаи, предавани от поколениe на поколениe, които заслужават своето място в бъдещето.

Разнообразие на културното наследство:

Един от ключовите проекти на фондацията е програмата за спонсориране, която предоставя подкрепа на талантливи хора от различни етнически групи, изявяващи се в областта на местните етнически танци, музика и обичаи. Подкрепата ни е вдъхновена от стремежа към уважение и съхранение на културната идентичност.

Фондация "Пламен Алексеев Маджуров" се стреми да подкрепя инициативи в които изкуството, културното разнообразие, традиции и история се ценят и служат като източник на вдъхновение и развитие. 

Кандидатсвай с твоята идея!

bottom of page