top of page

Популяризиране на науката

За научно и осведомено бъдеще

Фондация "Пламен Алексеев Маджуров" е посветена и на популяризирането на различни области и направления на науката и насърчаването на образованието, чрез финансиране на инициативи, които да служат за вдъхновение за бъдещите поколения.

Една от основните цели на фондацията е да създаде и подкрепи проекти, които ще направят науката по-достъпна и интересна за широката общност. Програмите включват разнообразни дейности, насочени към учени, изобретатели и любители.

Фондацията също така подкрепя проекти и изследователски програми, които търсят и предлагат решения на важни обществени проблеми. Чрез финансова подкрепа и сътрудничество с институции, ние се стремим да стимулираме иновации и научни открития, които да допринесат за обогатяване на знанието и подобряване живота на хората.

Вдъхновена от предаността на Пламен Алексеев Маджуров към науката, фондацията продължава да развива своята мисия за създаване на среда, в която тя е достъпна за всеки и е стимул за иновации и развитие. С подкрепата на обществото и партньорите си, ние се стремим да създадем по-блестящо и научно осведомено бъдеще.

Кандидатсвай с твоята идея!

bottom of page